Objectomschrijving:

Betreft een winkelruimte in de buurt Reigerskamp. De winkelruimte kan worden ingevuld met de bestemming detailhandel. Overige bestemming in overleg met de Gemeente Stichtse Vecht.

Bouwkundige staat

As is where is wordt er opgeleverd.
Lidl Nederland Gmbh geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal Lidl Nederland Gmbh dan ook in de leveringsakte vrijwaren voor alle aanspraken die hij of derden heeft ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat.

Vloeroppervlakten:

De winkel is 950 m2 bvo. Het perceel is ca. 1.003 m3 groot.

Parkeervoorzieningen:

Op maaiveld kan er gratis geparkeerd worden.

Overige documenten

Uw vraag aan ons

Wilt u contact met ons opnemen, hebt u vragen of opmerkingen? Via ons contactformulier bereikt u de juiste contactpersoon voor uw regio.