Objectomschrijving:

De opstal bestaat uit een winkelruimte met klein inpandig kantoor, magazijnruimte en sociale ruimten, allen gelegen op de begane grond. De magazijnruimte is bereikbaar via een dubbele toegangsdeur (dagmaat breedte 1.73 meter en hoogte 2.30 meter). De winkelruimte is toegankelijk via een aluminium glazen pui met elektrisch bedienbare schuifdeuren. De frontbreedte zijde Bonedijkestraat is ongeveer 20.0 meter.

Het geheel is vanuit een betonconstructie opgetrokken met deels metselwerk gevels. De vloeren zijn van beton en voorzien van vloertegels. De kozijnen zijn van hardhout of kunststof en voorzien van isolerende beglazing.

De navolgende voorzieningen zijn onder andere aanwezig:
- winkel entree voorzien van luifel;
- luchtgordijn;
- uitgebreide elektravoorzieningen inclusief krachtstroom;
- toiletgroep met voorportaal;
- pantry t.p.v. sociale ruimte;
- diverse wandcontactdozen;
- deels verlaagde plafonds;
- verlichtingsarmaturen / spots;
- hoofdaansluiting nutsvoorzieningen t.p.v. magazijnruimte;
- vrije hoogte ca. 3.55 meter onderzijde vloer;
- winkelruimte voorzien van airco / verwarming;
- vluchtwegaanduidingen;
- buitenverlichting;
- databekabeling;
- inpandige roldeur (dagmaat 1.69 meter breed x 2.25 meter hoog);
- brandblusvoorzieningen;
- deels betegelde wanden;
- close-up boiler met afvoerput t.p.v. magazijnruimte;
- 2 CV ketels merk Remeha Quinta.

De splitsingsakte, het modelreglement en de splitsingstekening zijn op aanvraag beschikbaar.

Grondstatus
Eigen grond.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘’Middengebied”, vastgesteld door de Gemeenteraad op 11 februari 2016, heeft het onderhavige de bestemming ‘’Gemengd B2’’ met een besluitsubvlak “supermarkt”. Een eventuele andere bestemming dient te worden overlegd met de gemeente Vlissingen en mogelijk ook met de VVE.
Meer bestemmingsplaninformatie is op aanvraag beschikbaar.

Duurzaamheid
De opstal beschikt nog niet over een energielabel. Verkoper zal zorgdragen dat het energielabel beschikbaar is bij de eigendomsoverdracht.

Huurprijs
Nader overeen te komen.

Huurbetaling
De huurpenningen inclusief BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurperiode
In nader overleg overeen te komen.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), dan wel de meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Zekerheidstelling
Een garantie ter grootte van een bruto betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen aan de notaris binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst.

Omzetbelasting - bij verhuur -
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder/koper worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

Overdrachtsbelasting/btw - bij verkoop -
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (6%) verschuldigd.

Oplevering
In nader overleg overeen te komen.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform een standaard verhuurovereenkomst van Lidl.

Koopovereenkomst
De te sluiten koopovereenkomst zal worden opgemaakt door de notaris van Lidl (Taylor Wessing).

Bijzonderheden
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar akte van levering van 31 januari 2003 en de splitsingsakte.

Verkoop/verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Bouwkundige staat

As is where is
Lidl Nederland Gmbh geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal Lidl Nederland Gmbh dan ook in de leveringsakte vrijwaren voor alle aanspraken die hij of derden heeft ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat.

Vloeroppervlakten:

Afmetingen BVO – circa -
Winkel-/sociale ruimte ca. 767 m² BVO*
Magazijnruimte ca. 155 m² BVO*
Totaal ca. 922 m² BVO*

* BVO = Bruto Vloer Oppervlak. Er is geen meetcertificaat conform NEN 2580 aanwezig. De genoemde afmetingen zijn een inschatting waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Parkeervoorzieningen:

Gratis parkeren op maaiveld.

Uw vraag aan ons

Wilt u contact met ons opnemen, hebt u vragen of opmerkingen? Via ons contactformulier bereikt u de juiste contactpersoon voor uw regio.